planeta

Objectiu 12

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

El nostre planeta te moltíssims recursos naturals per produir totes les coses que utilitzem el dia a dia, però si no som responsables i no fem un consum sostenible, al final s’acabaran esgotant.

El malbaratament d’aliments, la generació d’escombraries i les pràctiques no respectuoses amb el medi ambient s’han d’acabar. Hem d’aprendre com fer ús i consumir de manera sostenible per poder solucionar tot els danys que li provoquem al planeta.