planeta

Objectiu 15

Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat

Els boscos, a més de donar-nos aliments i refugi, són molt importants per combatre el canvi climàtic. Però malauradament, la desforestació i la desertització provocades per les activitats humanes estan afectant cada vegada més al planeta.

Hem de cuidar la naturalesa responsablement i evitar que es perdin espècies de fauna i de flora i no ho podem permetre, perquè són la clau de la nostra pròpia supervivència.