planeta

Objectiu 16

Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

Hi ha moltes famílies al món que viuen rodejades de violència i guerres, i això és inadmissible. Si volem ser una societat pacífica, els governs, la societat civil i les comunitats han de treballar junts per aconseguir solucions que garanteixin la participació inclusiva. Un estat de dret just i el desenvolupament estan estretament lligats i es reforcen mútuament.

I això s’aconsegueix amb un accés universal a la justícia i la construcció de institucions responsables i eficaces a tots els nivells. I per aconseguir-ho cal posar fi a la corrupció al poder judicial i la policia.