planeta

Objectiu 4

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom

L’accés a l’educació pot ajudar a sortir de la pobresa i oferir oportunitats laborals per a tothom. Cal assegurar l’accés a una educació de qualitat per a tots els nens i nenes, independentment de la seva procedència, situació econòmica o discapacitat.

L’educació ens obre les portes al progrés de la nostra societat. L’aprenentatge beneficia a tot ésser humà i hauria d’estar a l’abast de tothom.