planeta

Objectiu 5

Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes

Les dones i les nenes encara pateixen situacions de discriminació i violència. Encara ara, a molts països, les nenes tenen moltes dificultats per accedir a l’educació, la sanitat o el món laboral. Una altra forma de discriminació i violència és el matrimoni forçat i la mutilació genital.

És de justícia que les dones, que són la meitat de la població, tinguin les mateixes oportunitats que els homes a l’hora de liderar el món social, polític i econòmic.