planeta

Objectiu 1

Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes

El primer objectiu és la fi de la pobresa a tot el món. Això significa que tothom ha de tenir accés al menjar, l’habitatge, la roba, la sanitat i l’educació. Tothom ha de poder fer ús de les noves tecnologies, tenir propietats i rebre ajudes econòmiques, si les necessita.

Eliminar la pobresa no és una qüestió de solidaritat, és un acte de justícia. Gairebé la meitat de la població mundial viu en la pobresa; la manca d'aliments i d’aigua neta mata a milers de persones cada dia de l'any. Junts, podem eliminar la fam, esborrar la malaltia i donar a tots els països del món l'oportunitat de prosperar i viure una vida productiva i rica. Aconseguir-ho serà la clau per desbloquejar l’enorme capital humà, és a dir, si aconseguir menjar deixa de ser un problema, les persones podran desenvolupar les seves capacitats.