planeta

Objectiu 10

Reduir la desigualtat en i entre els països

Un grup molt reduït de persones té una gran quantitat de riqueses mundials, la qual cosa sovint condueix a una discriminació financera i social. Viure en una societat saludable i feliç significa que la igualtat d’oportunitats i la prosperitat estiguin a l’abast de tothom, independentment del gènere, la raça, les creences religioses o l’estat econòmic.

Els països en vies de desenvolupament han d’ésser escoltats i comptar amb el suport financer internacional. També cal assegurar-se de que les lleis protegeixin les persones més exposades a la pobresa i exclusió.