planeta

Objectiu 8

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom

Cada vegada hi ha més persones aturades al món. A més a més, a molts països encara hi ha nens i nenes que es veuen forçats a treballar. S’han d’eliminar els treballs precaris, l’explotació laboral i aconseguir llocs de treballs dignes.

Els drets laborals i la creació d’ocupació han d’estar garantits, els salaris han des ser iguals tant per dones com per homes, promocionar l’esperit emprenedor, la innovació i la protecció laboral.