planeta

Objectiu 3

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats

La societat és més pròspera quan la gent gaudeix de bona salut. Tot i que s’ha fet molt per reduir l’impacte del VIH, la malària i d’altres malalties, encara afecten a les zones més pobres que no tenen accés a una bona atenció sanitària.

Aquest objectiu se centra en la reducció de la mort per part, la planificació familiar, la prevenció i tractament d’addiccions, els accidents de transit i, especialment, la salut dels infants. Per aconseguir-ho, cal promoure estils de vida saludables, prendre mesures preventives i aconseguir un model eficient de sistema de salut per a tothom.