Els objectius per transformar el món

Fes clic a l'objectiu per descobrir cada un dels ODS i descarregar informació i activitats per fer a classe.

Objectiu 1
Objectiu 2
Objectiu 3
Objectiu 4
Objectiu 5
Objectiu 6
Objectiu 7
Objectiu 8
Objectiu 9
Objectiu 10
Objectiu 11
Objectiu 12
Objectiu 13
Objectiu 14
Objectiu 15
Objectiu 16
Objectiu 17