planeta

Objectiu 6

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

Sabíeu que una de cada tres persones al món no tenen aigua neta ni lavabos a casa? La manca d’aigua potable i de sanejament provoquen moltes malalties en els nens i nenes. L’accés a l’aigua és un dret humà que hauria d’estar garantit.

Per aconseguir-ho, cal protegir les zones amb aigua com ara boscos, rius i llacs, ajudar a les comunitats a aconseguir aigua potable i promoure una educació en higiene.