planeta

Objectiu 7

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

L’energia és bàsica per viure i hauria de ser un dret assequible per a tothom. Però molts dels elements que actualment serveixen per produir energia, com ara els combustibles fòssils, són insostenibles i perjudicials pel planeta.

Per això s’ha de canviar la manera en la que produïm i consumim energia. La implementació d’aquestes noves solucions energètiques el més ràpid possible és imprescindible per combatre el canvi climàtic, una de les majors amenaces per a la nostra pròpia supervivència.